Line ID: a10pub | 02 503 8693-4 | (080) 553 1837 | Fax 02 503 8695

purchase

คลิ๊กเพื่อดาวโหลด

วิธีการสั่งซื้อ

1. ดาวโหลดรายการหนังสือ (เพื่อสั่งซื้อ) แล้วบันทึกไว้บนเดสท็อปของเครื่องของคุณ
2. เลือกซื้อสินค้าโดยใส่จำนวน หลังรายการสินค้าที่ต้องการ
3. ไฟล์รายการสินค้าจะมีสูตรคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระตามเงื่อนไขไว้แล้ว
4. บันทึกไฟล์ (ทับของเดิมได้เลย)
5. ส่งอีเมล์พร้อมแนบ (attach) รายการสินค้านี้ พร้อม ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
มาที่ athens_books@hotmail.com โดยให้หัวข้อว่า “สั่งซื้อหนังสือ”
6. บริษัทฯ จะอีเมล์กลับ หรือ โทรกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อและจำนวนเงิน
————————————————————————–
7. โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่ง (ถ้ามี) มาที่